Rezultatet e kolokviumit në lëndën “Kontabiliteti i insitucioneve financiare”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda  “Kontabiliteti i institucioneve financiare”, viti 3 dhe “Kontabilitetit financiar”, viti i dytë.
Kliko këtu: Rez_K1_KIF_16.04.2018