Rezultatet e provimit në “Auditim”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Auditim”, viti 3 (Banka, Financa dhe Kontabilitet).

Kliko këtu: Rez_K1_Auditim_16.04.2018-Mitrovicë