Ftesë (thirrje publike) për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese

Këtu mund ta gjeni ftesën (thirrje publike) për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese dhe formularin për nominim.

Kliko këtu: Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese-28.

Kliko këtu: Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV_shqip 28