Konferencë ndërkombëtare “Trauma dhe familja”

Këtu mund ta gjeni njoftimin për konferencën ndërkombëtare: Trauma dhe familja “Forcimi i mbështetjes së sistemve në Kosovë”.