Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitën “Sekretar i Njësisë Akademike”së Akademike”

Këtu mund ta gjeni njoftimin për kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në UMIB, pas përfundimit të procedures së rekrutimit për poziten e punës “Sekretar i Njësisë Akademike” ne Fakultetin e Gjeoshkencave dhe ne Fakultetin Juridik.

Kliko këtu: Njoftim, kand. i suksesshem