Rezultatet e provimit në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Mjedisi i biznesit Departamenti B.K.F. 30.04.2018 UMIB

Kliko këtu: Vendosja në biznes – Departamenti Menaxhment & Informatik 30.04.2018 UMIB