Konkurs për esenë më të mirë të shkruar në gjuhën angleze

The Balkan Forum në Kosovë në bashkëpunim me ALPHA Center në Mal të Zi dhe partner tjerë në Maqedoni, Bosnje dhe Serbi ka hapur konkurs për esenë më të mirë të shkruar në gjuhën angleze. Fituesve të këtij konkursi do t’ju jepet mundësi për të bërë praktikë në Bosnje dhe Serbi si dhe do të marrin pjesë në një kamp veror i cili organizohet në Mal të Zi. Për më shumë informata lidhur me konkursin dhe kriteret mund t’i referoheni dokumentit të bashkangjitur.

Kliko këtu: BalkanForum_ REACTProject