Rezultatet e provimit në “Statistikë” në të dy programet

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në “Statistikë” në të dy programet.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda e Statistikës – BFK

Kliko këtu: Rezultatet e provimit nga lënda e Statistikës – MI