Vendimi i komisionit për ankesa në Fakultetin e Edukimit

Vendimi i komisionit për ankesa në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu: Vendimi per ankesat ne Edukim