Vendimi i komisionit për ankesa në Fakultetin Juridik

Vendimi i komisionit për ankesa në Fakultetin Juridik.

Kliko këtu: Vendimi per Juridik