Njoftim për shtyerjen e provimeve

Shtyhet afati i provimeve për lëndet e parapara sipas  këtij orari:
1. Statikë 15/09/2018 për datën 17/08/2018
2. Men. i burimeve njerëzore 15/09/2018 për datën 17/09/2018
3. Menaxhimi i transportit 16/0902018 për datën 17/09/2018