Njoftim  për shtyerjen e provimeve

Njoftohen studentët  për shtyerjen e provimeve si në vijim:
1. E drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut per daten 24.09.2018, nga ora 10:00 (SO1);
2. Organizatat nderkombetare per daten 24.09.2018, nga ora 11:00 (SO1);
3. E drejta nderkombetare publike per daten 24.09.2018, nga ora 13:00 (SO1);
4. Kriminologji dhe Penologji per daten 24.09.2018, nga ora 14:00 (SO1)”.