Rezultatet e provimit në lëndën “Etika në kontabilitet dhe auditim”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Etika në kontabilitet dhe auditim” në Departamentin “Banka, Financa dhe Kontabilitet”.

Kliko këtu: Etika në Kontabilitet dhe Auditim – BFK