Rezultatet e provimit në lëndën “Sjellja organizative”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Sjellja organizative” në Menaxhment dhe Informatikë.

Kliko këtu: Sjellja organizative – MI