Konkurs për anketues-intervistues në institutin RINEA

Këtu mund ta gjeni konkursin për anketues-intervistues në institutin RINEA.

Kliko këtu: Konkurs për Anketues-Intervistues Terreni