Orari i provimeve për afatin Janar-Shkurt 2019

Bashkangjitur gjeni orarin e provimeve sipas departamenteve në Fakultetin e Gjeoshkencave.

Bachelor

Xehetari

Materiale dhe Metalurgji

Gjeologji

Master

Xehetari

Materiale dhe Metalurgji

Gjeologji