Rezultatet e testimit të parë në lëndën “Sociologjia Juridike”, mbajtur më 05.12.2015

Këtu mund të gjeni  rezultatet e testimit të parë në lëndën “Sociologjia Juridike”, mbajtur më 05.12.2015.

Kliko këtu: Sociologji Juridike