Rezultatet në lëndën “Mikroenomia I, Kollokfiumi I” – Banka, Financa dhe Kontabilitet

Këtu mund t’i gjeni rezultatet në lëndën “Mikroenomia I, Kollokfiumi I” – drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Kliko këtu: BFK Filloreta Demiri (1)