Rezultatet nga lënda “Kontabiliteti i Menaxhmentit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet në lëndën “Kontabiliteti i Menaxhmentit”, mbajtur më 06.02.2016.

Kliko këtu: Rezultatet e Provimit K.M