Afati për regjistrimin e semestrit veror 2015/16

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave, të cilët janë me SEMS të UP, se regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2015-16 mund të bëhet deri më 26.02.2016, ora 16:00. Studentët me SEMS të UMIB-it mund të regjistrojnë semestrin veror deri më 29.02.2016, ora 16:00.

.