Afati për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2015/16

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, se regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2015-2016 fillon nga  22.02.2016 dhe vazhdon deri më 29 02.2016, ora 16:00.

Pas datës 29 02.2016, nuk mund të shkarkohet fletepagesa nga SEMS-i.