Ftesë – seminar dy-javor për “Energjinë e ripërtritshme dhe qëndrueshmërinë e energjisë”

Universiteti Shtetëror i Arizonës në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës, ju fton për të aplikuar për një seminar dy-javor për “Energjinë e ripërtritshme dhe qëndrueshmërinë e saj”.

Kliko këtu: Invitation and Application for May-June Seminar