Bursa për studentet në vitin e dytë dhe të tretë

Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare, kanë shpallë konkurs për dhënien e bursave për vajzat që vijojnë studimet në vitin e 2-të dhe të 3-të në Universitetet Publike të Kosovës.

 

Të gjitha studentet, mund të njoftohen për dokumentacionin që u nevojitet edhe nëpërmes web faqes së Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani www.union-business.de dhe web faqes së Odës Ekonomike Gjermano Kosovare www.oegjk.eu  .

Në attach, mund të gjeni shpalljen e konkursit dhe formën e aplikimit.

Kliko këtu: Konkursi

Kliko këtu: APLIKIMI