Rezultatet e provimit për lëndën “Kontabiliteti i Menaxhmentit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit të afatit të qershorit për lëndën “Kontabiliteti i Menaxhmentit”.

Kliko këtu: Rezultatet e Provimit K.M