Rezultatet nga provimi në “Statistikë”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi në “Statistikë”, në të dy programet.

Kliko këtu: Rezultatet ne BKF

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda e Statistikës – Departamenti Menaxhment dhe Informatik 30102017