Administrata Qendrore e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Gani Selimi

Drejtor i Administratës së Përgjithshme

Email: gani.selimi@umib.net

Besim Kurti

Drejtor për Buxhet dhe Financa

Email: besim.kurti@umib.net

Sadete Azemi

Udhëheqëse e Zyrës së Personelit

Email: sadete.azemi@umib.net

Ahmet Jashari

Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun

Email: Info@umib.net

Mob: 049 333 815

Lulzim Bunjaku

Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative

Email: lulzim.bunjaku@umib.net

Kastriot Xhema

Udhëheqës i Sektorit për Studentë

Email: kastriot.xhema@umib.net

Elmaze Muharremi

Udhëheqëse e Sektorit për Prokurim

Email: elmaze.muharremi@umib.net

Riza Haziri

Zyrtar për Sigurimin e Cilësisë

Email: riza.haziri@umib.net

Dafina Aliqi

Asistente e rektorit

Email: dafina.aliqi@umib.net

Ermira Sopa

Zyrtare Ligjore

Email: ermira.sopa@umib.net

Kushtrim Veliu

Zyrtar për Personel

Email: kushtrim.veliu@umib.net

Shkëndije Hasani

Arkatare

Email: shkendije.hasani@umib.net

Arjeta Alidemaj

Zyrtare për Arkiv

Email: arjeta.alidemaj@umib.net

Albana Broja

Zyrtare për Pasuri

Email: albana.broja@umib.net

Burim Hasani

Zyrtar për të Hyra Financiare

Email: burim.hasani@umib.net

Sadete Gërguri

Zyrtare për Redaktim dhe Lekturë

Email: sadete.gerguri@umib.net

Dorina Çitaku

Recepcioniste

Email: dorina.citaku@umib.net

Driton Presheva

Vozitës i rektorit

Email: driton.presheva@umib.net

Selvije Salihu

Punëtore në Bufe