Administrata Qendrore e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”

Gani Selimi

Drejtor i Administratës së Përgjithshme

Email: [email protected]

Besim Kurti

Drejtor për Buxhet dhe Financa

Email: [email protected]

Sadete Azemi

Menaxhere e Personelit

Email: [email protected]

Ahmet Jashari

Drejtor për Informim dhe Komunikim me Publikun

Email: [email protected]

Mob: 049 333 815

Lulzim Bunjaku

Drejtor për Teknologji Informative

Email: [email protected]

Zymber Haliti

Administrator i Rrjetit

Email: [email protected]

Kastriot Xhema

Drejtor i Shërbimit për Studentë

Email: [email protected]

Elmaze Muharremi

Udhëheqëse e Sektorit për Prokurim

Email: [email protected]

Fjolla Berisha

Zyrtare për Mirëmbajtje të Webfaqes

Email: f[email protected]

Riza Haziri

Zyrtar për Sigurimin e Cilësisë

Email: [email protected]

Dafina Aliqi

Asistente e rektorit

Email: [email protected]

Ermira Sopa

Zyrtare ligjore

Email: [email protected]

Kushtrim Veliu

Zyrtar për Personel

Email: [email protected]

Shkëndije Hasani

Arkatare

Email: [email protected]

Dorina Çitaku

Zyrtare për Arkiv

Email: dorina.citaku@umib.net

Albana Broja

Zyrtare për Pasuri

Email: [email protected]

Burim Hasani

Zyrtar për të Hyra Financiare

Email: [email protected]

Sadete Gërguri

Zyrtare për Redaktim dhe Lekturë

Email: [email protected]

Driton Presheva

Vozitës i rektorit

Email: [email protected]

Selvije Salihu

Punëtore në Bufe