Afati i Majit për paraqitjen e provime për studentet absolvent

Ne baze te kerkeses se studenteve lidhur me Afatin e provimeve (Maj) per apsolvent  ju njoftojme se SEMS-i do te jete I hapur nga data 19-23. 05.2015. Luteni qe te njoftoni studentet te cilet jane me fletparaqitje dhe ata me SEMS se pas kesaj date nuk mund te paraqesin provimet. Ne kete afat studenti mund te paraqet vetem 1 (nje) provim. Datat e mbajtjes se provimeve (me shkrim dhe goje) i cakton secili Fakultet me se largu deri me daten 30.05.2015.