Afati i nëntorit për absolvent

Njoftohen studentët dhe profesorët e Fakultetit të Gjeoshkencave se paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit për absolvent do mund të bëhet prej datës 1.12.2015 deri më 7.12.2015. Studentët kanë të drejtën e paraqitjes së 1 (një) provimi.

Provimet mbahen me 9.12.2015 dhe 10.12.2015 prej orës 1400.