Afati për aplikim për program të praktikës në Bankën Raiffeisen është shtyrë deri me datën 24 maj 2016

Ju  njoftojmë se afati për aplikim për program të praktikës në Bankën Raiffeisen është shtyrë deri me datën  24 maj 2016.