Aktivitetet e parapara më 10.04.2017 shtyhen për 11.04.2017

Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor me nr. prot. 471/005, të datës 04.04.2017, të gjitha aktivitetet të cilat në bazë të Planit Dinamik janë paraparë të zhvillohen më 10.04.2017, do të zhvendosen më 11.04.2017, për shkak të festës zyrtare.