Informatë

  • 21/03/2019
Ekspertiza profesionale e z. Mehmeti do të jetë ndihmesë e madhe për studentët e Universitetit tonë, posaçërisht të Fakultetit Ekonomik, Juridik si dhe të Ingjinierisë Ekonomike.
Lexo më shumë