Studentët E UMIB Prezantojnë Gjetjet E Hulumtimit Në Emisionin “për Ditë Të Mbarë – RTV21”

Studentët e UMIB prezantojnë gjetjet e hulumtimit në emisionin “për ditë të mbarë – RTV21”

Studentet e Fakultetit të Edukimit pranë Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, Miranda Barut, Pranvera Shala dhe Edina Dibrani, prezantuan gjetjet e hulumtimit të tyre "Qëndrimi i bashkëmoshatarëve ndaj fëmijëve që belbëzojnë në shkollat fillore në Mitrovicë", në Emisionin “Për Ditë të Mbarë – RTV21”, Prishtinë. Ky hulumtim u realizua nën udhëheqjen e Profesorit Besim Gollopeni, që njëherësh është edhe bartës i modulit “Metodologji e Shkencave Shoqërore” në UMIB. Hulumtimi ishte njëra nga detyrat shkollore (universitare) që duhet të përmbushnin studentët deri në vlerësimin final për modulin në fjalë.
Lexo më shumë