Marrëveshje Për Themelimin E Klinikës Juridike Penale

Marrëveshje për themelimin e Klinikës Juridike Penale

Me qëllim të rritjes së cilësisë së arsimit juridik duke zgjeruar disponueshmërinë e trajnimit për shkathtësi praktike, është nënshkruar të premten një Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, përkatësisht Fakultetit Juridik, programit “Kërko Drejtësi” dhe Odës së Avokatëve të Kosovës. Në kuadër të kësaj marrëveshje të nënshkruar nga rektori, Alush Musaj, mandej Edona Ahmetaj nga programi “Kërko drejtësi” si dhe Vehbi Beqiri nga Oda e Avokatëve, planifikohet të themelohet Klinika Juridike Penale me raste reale.
Lexo më shumë