NJOFTIME

PUNËTORI – KONTROLLI I AKSIDENTEVE TË MËDHA KU PËRFSHIHEN SUBSTANCAT E RREZIKSHME

Këtu mund ta gjeni njoftimin për punëtorinë "KONTROLLI I AKSIDENTEVE TË MËDHA KU PËRFSHIHEN SUBSTANCAT E RREZIKSHME" - PARANDALIMI I HUMBJEVE NË PROCESET INDUSTRIALE. 1 MARS 2018, Ora: 10.00 – 12.00
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në grup lëndësh te profesori, Prof. Ass. Dr. Bashkim BELLAQA

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: "Mjedisi i biznesit", "Vendosja në biznes", "Sjellja Organizative" dhe "Statistikë".
Lexo më shumë

Njoftim për regjistrimin e semestrit veror

Njoftohen studentët se nga data 21.02.2018 deri më 02.03.2018, do të jetë i hapur SEMS-i për regjistrim të semestrit veror.

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndët: “Kontabiliteti i menaxhmentit” dhe “Kontabilitet”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndët: "Kontabiliteti i menaxhmentit" dhe "Kontabilitet".
Lexo më shumë