NJOFTIME

Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani ndan bursa për studentet (femra) të universiteteve publike

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, ka shpallur konkursin për bursa qw ndahet nga Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani, tw dedikuar për studente (femra), të cilat i ndjekin studimet në kuadër të universiteteve publike të Kosovës.
Lexo më shumë

Njoftim për temat e diplomave

Nga 12  deri më 20 shtator 2017, kërkohet nga studentët të cilët kanë përfunduar provimet, kanë përmbyllur procedurat administrative dhe kanë draftuar temën e diplomës, t’i dorëzojne temat e diplomave në formën fizike tek administrata…

Lexo më shumë

Provimi “Vendosja në biznes”, shtyhet për datën 20.09.2017

Njoftohen studentët që kanë paraqitur provimin në lëndën “Vendosja në biznes”, te prof. ass. dr. Bashkim BELLAQA, se provimi shtyhet për datën 20.09.2017, nga ora 11:00, salla SO2 .

Lexo më shumë

Shtyhet provimi “E drejta biznesore”, viti I

Njoftohen studentët se provimi "E drejta biznesore", viti I, te Prof. Bashkim Preteni, shtyhet për dt. 30.09.2017 nga ora 13:00 salla SO2.

Lexo më shumë