NJOFTIME

Rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda: Analiza e Pasqyrave Financiare

Bashkangjitur keni rezultatet e kolokviumit të parë,lënda:Analiza e Pasqyrave Financiare, viti i tretë BFK,  Fakulteti Ekonomik.
Lexo më shumë

Rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda Kontabiliteti Menaxherial

Rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda Kontabiliteti Menaxherial
Lexo më shumë

Sesion informues për programin Global UGRAD

Sesioni informues për këtë program për studentët e UMIB-it do organizohet me datën 14 dhjetor nga ora 13:30-14:30 në amfiteatrin e madh A1
Lexo më shumë

SEMS-i për paraqitjen e një provimi për absolventë hapet prej 30.11.2018 deri më 05.12.2018

SEMS-i për paraqitjen e një provimi për absolventë hapet prej 30.11.2018 deri më 05.12.2018
Lexo më shumë