NJOFTIME

Rezultatet e provimeve: “Kontabilitet financiar” dhe “Kontabiliteti i insitucioneve financiare”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimeve: "Kontabilitet financiar" dhe "Kontabiliteti i insitucioneve financiare".
Lexo më shumë

Përfundon cikli i trajnimeve “Kontabilitetet me Software”

Më 21 qershor 2018, ka përfunduar me sukses edhe trajnimi i ciklit të fundit të trajnimeve mbi "Kontabilitet me Software", zhvilluar në kuadër të Fakultetit Ekonomik me ligjërues Prof.Dr Shefket Jakupi. Trajnimi ka mundësuar studentëve…

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në “Statistikë” në të dy programet

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në "Statistikë" në të dy programet.
Lexo më shumë

Rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: "Mjedisi i biznesit" dhe "Vendosja në biznes".
Lexo më shumë