NJOFTIME

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën; “Zhvillimet ndërajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore”

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare, “Zhvillimet ndërajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore”, që mbahet në Korçë më 3 nëntor 2017.  Konferenca organizohet nga Universiteti "Fan.S.Noli", Fakulteti i Edukimit…

Lexo më shumë

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën; “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm” TSD 2017″

Në bashkëpunim të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" dhe Universitetit të Shkupit “Nënë Tereza” si dhe disa universitete tjera, organizohet konferenca e parë shkencore me titull “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm” TSD 2017". Për më tepër…

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën “Hyrje në biznes”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Hyrje në biznes" në të dy programet:
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Sjellja Organizative

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda "Sjella organizative".
Lexo më shumë