NJOFTIME

Rezultatet e provimit në lëndën “Etika në kontabilitet dhe auditim”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Etika në kontabilitet dhe auditim" në Departamentin "Banka, Financa dhe Kontabilitet".
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën “Etika në biznes”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Etika në biznes" në Departamentin "Menaxhment dhe Informatikë".
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën “Sjellja organizative”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Sjellja organizative" në Menaxhment dhe Informatikë.
Lexo më shumë

Njoftim për studentët e pranuar në afatin e parë

Njoftohen të gjith studentet e pranuar në afatin e parë se regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej dt. 03.09.2018 deri më 10.09.2018, prej orës 9:00 – 15:00.
Lexo më shumë