NJOFTIME

Rezultatet e provimit “Menaxhimi i BVM” dhe “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit nga "Menaxhimi i BVM" dhe "Menaxhimi i resurseve humane".
Lexo më shumë

Rezultatet nga provimi në lëndën “Financa e Korporatave”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet në provimin e mbajtur në lëndën "Financa e Korporatave".
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në “Makroekonomi”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Mikroekonomi".
Lexo më shumë

Studentët e pranuar mund të regjistrohen nga data 03.10.2016 deri më 07.10.2016

Njoftohen studentët që janë pranuar në afatin e parë dhe afatin e dytë se mund të regjistrohen  nga data 03.10.2016 deri më 07.10.2016.  Studentët, të cilët nuk paraqiten brenda këtij afati e humbin të drejtën…

Lexo më shumë