NJOFTIME

Të mërkurën do te mbahet testi i parë në lëndën “E drejta biznesore”

Të mërkurën do te mbahet testi i parë në lëndën "E drejta biznesore". Për t’u zhvilluar testi në mënyrë sa me efikase dhe transparente, duhet të ndahen studentët në 4 grupe (50 studente në një grup, sipas drejtimit dhe ndarjes se tyre ne grupe për ushtrime). Grupi I: 08:00 - 08:45 Grupi II: 8:45 - 09:30 Grupi III: 9:30 - 10:15 Grupi IV: 10:15 - 11:00
Lexo më shumë

Vendimi për studentët që do të lirohen nga pagesa e semestrit

Këtu mund ta gjeni vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" për studentët që do të lirohen nga pagesa e semestrit. Gjithashtu e keni edhe njoftimin për aplikim për lirim nga pagesa e semestrit.
Lexo më shumë

Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit prej 04 -11 nëntor 2016

Të nderuar studentë, njoftoheni se për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit prej 04 -11 nëntor 2016. Luteni ta respektoni këtë afat, meqë nuk do të ketë afat tjetër!

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane”.
Lexo më shumë