NJOFTIME

Rezultatet e provimit nga lënda “Menaxhment”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet nga provimi i mbajtur në lëndën "Menaxhment".
Lexo më shumë

Rezultatet nga lënda “Kontabiliteti i Menaxhmentit”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet në lëndën "Kontabiliteti i Menaxhmentit", mbajtur më 06.02.2016.
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda “Statistikë”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet nga provimi në lëndën "Statistikë"
Lexo më shumë

Provimi në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane” mbahet të mërkurën (03.02.2016)

Njoftohen studentët se provimi në lëndën "Menaxhimi i resurseve humane" është shtyer dhe do të mbahet të mërkurën (03.02.2016)

Lexo më shumë