NJOFTIME

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 26.09.2016 deri më 30.09.2016

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 26.09.2016 deri më 30.09.2016, prej orës 9:00 – 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në “Ndërmarrësi”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Ndërmarrësi".
Lexo më shumë

Rezultatet nga provimi në “Informatikë”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit të mbajtur në lëndën "Informatikë".
Lexo më shumë

Rezultatet nga provimi në “Statistikë”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën"Statistikë".
Lexo më shumë
12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ