PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT 

Profesorë të rregullt:

 1. sc. Isa Tahiri

  Profesorë asistentë:

 1. sc. Qazim Tmava
 2. sc. Shefket Jakupi
 3. sc. Esat Durguti
 4. sc. Ajtene Avdullahi
 5. sc. Bashkim Bellaqa

Asistentë:

 1. Besart Hajrizi, PhD c.
 2. Ylber Januzaj, PhD c.
 3. Filloreta Demiri Kunoviku, PhD c.
 4. Milaim Mehmeti
 5. Besë Sadikaj
 6. Arif Krasniqi