FAKULTETI EKONOMIK

 PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Isa Tahiri

 Profesorë asistentë:

 1. Dr.sc. Qazim Tmava
 2. Dr.sc. Bashkim Bellaqa
 3. Dr.sc. Esat Derguti
 4. Dr.sc. Shefket Jakupi
 5. Dr.sc. Ajtene Avdullahu

Asistentë:                                 

 1. Msc. Besart Hajrizi, PhD
 2. Msc. Filloreta Demiri, PhD
 3. Msc. Arif Krasniqi
 4. Msc. Milaim Mehmeti
 5. Msc. Besë Sadikaj
 6. Msc. Ylber Januzaj, PhD

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr.sc. Izet Zeqiri

Profesor i asocuar:

 1. Dr.sc. Afërdita Berisha

 Profesor asistent:

 1. Dr.sc. Mustafë Pllana
 2. Dr.sc. Faton Merovci
 3. Dr.sc. Halil Bajrami

 Ligjërues të angazhuar :

 1. Ll.M. Bashkim Preteni

 Lektor të angazhuar :

 1. Msc. Halil Asllani

 Asistentë të angazhuar:

 1. Msc. Artan Alidemaj
 2. Msc. Arbnor Ajeti
 3. Msc. Arta Xhylani
 4. Msc. Enis Abdurrahmani
 5. Msc. Leontina Haxhikadrija
 6. Msc. Shehide Qermiaj
 7.  Msc Flutura Kamberaj