PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19 

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. Sc. Isa Tahiri – CV

  Profesorë asistentë:

 1. Dr.Sc. Qazim Tmava – CV
 2. Dr.Sc. Shefket Jakupi –CV
 3. Dr.Sc. Esat Durguti –CV
 4. Dr.Sc. Ajtene Avdullahi –CV
 5. Dr.Sc. Bashkim Bellaqa –CV

Asistentë:

 1. Besart Hajrizi, PhD c.   -CV
 2. Ylber Januzaj, PhD c.   -CV
 3. Filloreta Demiri Kunoviku, PhD c.  -CV
 4. Milaim Mehmeti –CV
 5. Besë Sadikaj  –CV
 6. Arif Krasniqi –CV

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të asocuar:

 1. Dr.Sc. Afërdita Berisha

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik