Këshilli i Studentëve

Kryetare

Hatixhe Gashi

Nënkryetare

Dinore Rama

Nënkryetar

Bardh Sylejmani

Sekretare

Gresa Jashari

Anëtarë

Almedina Azemi

Alban Gjoka