NJOFTIME

Vendimi i Komisionit të Ankesave në Fakultetin e Edukimit

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit të Ankesave në Fakultetin e Edukimit, që ka të bëj me provimin pranues.
Lexo më shumë

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2017 deri më 28.07.2017

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2017 deri më 28.07.2017, prej orës 9:00 – 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.
Lexo më shumë

Orari i provimeve për afatin e shtatorit

Këtu mund ta gjeni orarin e e provimeve për afatin e shtatorit në Fakultetin e Edukimit (Programi fillor dhe parashkollor).
Lexo më shumë

Njoftimi për afatin e ankesave

Këtu mund të gjeni njoftimin për afatin e ankesave për kandidatët që nuk janë pranuar në Fakultetin e Edukimit.
Lexo më shumë