PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19 

Profesorë të rregulltë:

 1. Dr. sc. Qerim Selimi

  Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Merita Shala
 2. Dr. sc. Mimoza Shahini
 3. Dr. sc. Eliza Avdiu
 4. Dr. sc. Violetë Bardhi Zeqiri
 5. Dr. sc. Besim Gollopeni

Asistentë:

 1. Msc. Fatbardha Hoxha, PhD c.
 2. Dr. sc. Albulenë Grajçevci
 3. Msc. Albana Sadiku
 4. Msc. Leonora Çarkaj, PhD c.

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregulltë:

 1. Dr.sc. Izet Zeqiri

 Profesorëi asocuar:

 1. Dr. sc. Sabit Syla
 2. Mr. Jeton Ahmetaj
 3. Dr.sc. Xhevdet Thaçi
 4. Dr.sc. Naser Zabeli

 Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Faton Merovci
 2. Dr. sc. Xhavit Beqiri
 3. Dr. sc. Valbona Berisha
 4. Dr,sc. Edita Bekteshi

 Lektorë:

 1. Msc. Saranda Kika Bahtiri PhD c.
 2. Msc. Albulenë Alidemaj PhD c.
 3. Dr.sc. Besir Shaqiri
 4. MSc. Valëza Hasani

 Asistentë:

 1. MSc. Ylber Januzaj
 2. MSc. Petrit Islami
 3. MSc. Kadri Mehmeti
 4. MSc. Lorik Ramaj
 5. MSc. Besim Bajrami
 6. MSc. Ylli Hashani
 7. MSc. Nazan Mustafa
 8. MSc. Albulena Beqiri
 9. MSc. Albana Muja

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik