Kryetar: Fatos G.Haliti

[email protected] Tel.049883151

Nënkryetarë:

Donjeta Sylejmani

Lindrit Krasniqi

 Përfaqësues në Këshillin e Fakultetit: Islam Ahmeti

 Komisioni për studime:

Albert Hyseni

Iliriana Prekadini

 Sekretare: Fiona Osmani

 Komisioni për mësimnxënie: Hekuran Beqiri

 Komisioni për Sport dhe Kulturë:

Blerim Haziri

Meriton Haliti

 Komisioni për informim: Besarta Kuqi