NJOFTIME

Afati për regjistrimin e semestrit veror 2015/16

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave, të cilët janë me SEMS të UP, se regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2015-16 mund të bëhet deri më 26.02.2016, ora 16:00. Studentët me SEMS…

Lexo më shumë

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave

Sqarim për kategorinë dy e më shumë studentë: Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit ka nxjerr vendim duke u bazuar në kushtet e parapara me konkursin e dt. 09.11.2015 të nxjerr nga Këshilli Drejtues i UMIB-it.
Lexo më shumë

Zgjatet afati për paraqitjen e provimeve deri më 15 janar 2016

Këtu mund ta gjeni njoftimin për zgjatjen e afatit për paraqitjen e provimeve në afatin e janarit-shkurtit për studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave.
Lexo më shumë

Studentët me SEMS të UP-së, se nga data 08.01.2016 deri më 20.02.2016 mund të regjistrojnë semestrin

Nga data 08.01.2016 deri më 20.02.2016, studentë me SEMS të UP-së, do të mund të bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror dhe veror.
Lexo më shumë