PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Milajete Shala-Mehmeti
 2. Dr. sc. Nagip Murati
 3. Dr. sc. Musa Rizaj
 4. Dr. sc. Islam Fejza
 5. Dr. sc. Sylejman Hyseni
 6. Dr. sc. Izet Zeqiri
 7. Dr. sc. Sabri Avdullahi
 8. Dr. sc. Zenun Elezaj
 9. Dr. Sc. Ahmet Tmava
 10. Dr. sc. Rrahim Maksuti
 11. Dr. sc. Naser Peci
 12. Dr. sc. Gani Maliqi
 13. Dr. sc. Behxhet Shala
 14. Dr. sc. Bedri Durmishaj
 15. Dr. sc. Flurije Sheremeti

Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Ahmet Haxhijaj
 2. Dr. sc. Afrim Koliqi
 3. Dr. sc. Ismet Ibishi
 4. Dr. sc. Irfan Voca
 5. Dr. sc. Mursel Rama
 6. Dr. sc. Rushit Haliti

Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Ali Sadiku
 2. Dr. sc. Muharrem Zabeli
 3. Dr. sc. Rafet Zeqiri
 4. Dr. sc. Muhamedin Hetemi
 5. Dr. sc. Zarife Bajraktari – Gashi
 6. Dr. sc. Nurten Deva
 7. Dr. sc. Nazmi Hasi

Ligjërues:

 1. Mr. Mursel Ibrahimi

Asistentë:

 1. Dr. sc. Festim Kutllovci
 2. Arber Zeqiraj
 3. Msc. Gzim Ibishi

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Bajram Shabani
 2. Dr. sc. Sefedin Kastrati

Profesor i asocuar:

 1. Dr. sc. Shyqri Kelmendi
 2. Dr. sc. Nushe Lajҫi

Profesor asistent:

 1. Dr. sc. Hamit Nuredini

Ligjërues:

 1. Mr. sc.  Qerim Hamiti
 2. Inxh. Muhamet Hajrizi

Asistentë të angazhuar:

 1. Msc. Bajram Mustafa
 2. Msc. Fëllënza Beka
 3. Msc. Bastri Zeka
 4. Msc. Mimoza Kovaҫi
 5. Msc. Berat Sinani
 6. Msc. Albana Koliҫi
 7. Msc. Rrezarta Ҫitaku
 8. Msc. Frasher Brahimaj
 9. Dr. sc. Kemajl Zeqiri
 10. Mr. sc.  Melihate Shala
 11. Prof. Bedri Hajrizi