PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2017/18 

Profesorë të rregullt:

Dr. sc. Nagip Murati

Dr. sc. Musa Rizaj

Dr. sc. Islam Fejza

Dr. sc. Sylejman Hyseni

Dr. sc. Izet Zeqiri

Dr. sc. Sabri Avdullahi

Dr. sc. Zenun Elezaj

Dr. sc. Rrahim Maksuti

Dr. sc. Naser Peci

Dr. sc. Gani Maliqi

Dr. sc. Behxhet Shala

Dr. sc. Bedri Durmishaj

Dr. sc. Flurije Sheremeti

Dr.sc. Afrim Koliqi

 

 Profesorë të asocuar:

Dr. sc. Irfan Voca

Dr. sc. Mursel Rama

Dr. sc. Rushit Haliti

Dr. sc. Ali Sadiku

Dr. sc. Muharrem Zabeli

Dr. sc. Rafet Zeqiri

 

Profesorë asistentë:

Dr. sc. Zarife Bajraktari – Gashi

Dr. sc. Nurten Deva

Dr. sc. Nazmi Hasi

Dr.sc. Izet Ibrahimi

Dr.sc. Kemajl Zeqiri

 Asistentë:

Msc. Arbër Zeqiraj

Msc. Gëzim Ibishi

Msc. Mimoza Kovaçi

Msc. Bastri Zeka

 PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2017/18

 

Profesorë të rregullt:

Dr. sc. Sefedin Kastrati

Dr. sc. Milajete Shala-Mehmeti

Dr. sc. Ahmet Tmava

Profesor i asocuar:

Dr. sc. Nushe Lajҫi

Dr. sc. Ahmet Haxhijaj

Dr. sc. Ismet Ibishi

Dr. sc. Muhamedin Hetemi

Profesor asistent:

Dr. sc. Hamit Nuredini

Dr.sc. Edita Bekteshi

Ligjërues:

Mr. Mursel Ibrahimi

Inxh. Muhamet Hajrizi

 Asistentë të angazhuar:

Dr. sc. Festim Kutllovci

Msc. Bajram Mustafa

Msc. Fëllënza Beka

Msc. Burbuqe Prekadini

Msc. Qazim Hyseni

Msc. Berat Sinani

Msc. Frasher Brahimaj

Mr. sc.  Melihate Shala

Msc. Artan Alidemaj