Stafi Administrativ

Artan Osmani

Sekretar

Bekim Salihu

Zyrtar për logjistikë dhe asete

Blerina Sadiku

Zyrtar për mësim dhe punë administrative

Blerina Shala

Zyrtar i Shërbimeve Studentore

Fatmire Ibrahimi

Bibliotekar

Ganimete Rrahmani

Zyrtar i Shërbimeve Studentore

Hysni Jashari

Laborant

Latif Latifi

Laborant

Lulzim Bala

Laborant

Sadije Preteni

Zyrtar i  lartë për financa

Vjosa Jetullahu

Zyrtar per arkiv, protokoll dhe fotokopje

Ylberije Çollaku

Asistent-e në dekanat