NJOFTIME

Vendim për lejimin e plotësimit të vendeve të lira nëpër fakultete

Këtu mund ta gjeni vendim e Senatit, për lejimin e plotësimit të vendeve të lira nëpër fakultete.
Lexo më shumë

Ftesë për të marr pjesë në aksionin për pastrimin e ambientit

Ftohen mësimdhënësit, studentët dhe punëtorët e administratës së Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, që të bëhen pjesë e aksionit për pastrimin e mjedisit. Aksioni i organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nr.03/58, ka qëllim…

Lexo më shumë

Konkurs për zgjedhjen e stafit akademik të rregullt dhe të angazhuar 2018/19

Konkurs për zgjedhjen e stafit akademik të rregullt dhe të angazhuar 2018/19 në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini".
Lexo më shumë

Njoftim për shtyerjen e provimeve

Shtyhet afati i provimeve për lëndet e parapara sipas  këtij orari: 1. Statikë 15/09/2018 për datën 17/08/2018 2. Men. i burimeve njerëzore 15/09/2018 për datën 17/09/2018 3. Menaxhimi i transportit 16/0902018 për datën 17/09/2018
Lexo më shumë